Inschrijven

De inschrijving van de pinkstermeerkamp 2024 opent op 9 maart 2024 om 12:00 uur. Inschrijven kan alleen maar individueel door de deelnemers zelf via atletiek.nu. Vermeld bij de inschrijvingen de beste prestaties op de looponderdelen en de technische nummers van het afgelopen jaar, dit mede in verband met de serie-indeling. En houd rekening met de aanvangshoogtes van hoog en polsstokhoog. Je moet deze absoluut kunnen halen.

De sluitingsdatum van de inschrijving is 11 mei 2024. Daarna worden indien nodig de maxima per categorie opnieuw vastgesteld en kunnen inschrijvingen alleen nog na telefonisch overleg in behandeling worden genomen. Inschrijven in een andere categorie (bijvoorbeeld een U13 inschrijven bij de U14 of een U14 bij de U16) is niet toegestaan. Volg voor nadere informatie over het inschrijven de mededelingen op deze website.

Pupillen kunnen zich inschrijven in hun eigen categorie. De organisatie beslist op basis van het aantal inschrijvingen of er categorieën (bijvoorbeeld pupillen U12-1 en U12-2) samengevoegd worden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 voor senioren, U20, U18, U16 en U14. De prijs voor de loopmeerkamp voor de pupillen bedraagt € 4,50. Het inschrijfgeld dient te worden voldaan via atletiek.nu.

Aanvangs- en vervolghoogtes

Voor deze wedstrijd worden de aanvangshoogtes en vervolghoogtes voor hoogspringen en polsstokhoog vastgesteld (zie onderstaande tabellen). Dit is met name bedoeld om de snelheid in de wedstrijd te houden. Als je weet dat je de aanvangshoogte niet kunt halen, houd hier ook rekening mee bij de beslissing of je wel of niet zult inschrijven.

Hoogspringen

categorie start hoog vervolg
U13-V 0,99 2x7cm tot 1,13m, vervolgens 5cm
U13-M 1,05 2x7cm tot 1,19m, vervolgens 5cm
U14-V 1,02 2x7cm tot 1,16m, vervolgens 5cm
U14-M 1,10 2x7cm tot 1,24m, vervolgens 5cm
U15-V 1,10 2x7cm tot 1,24m, vervolgens 5cm
U15-M 1,15 2x7cm tot 1,29m, vervolgens 5cm
U16-V 1,10 2x7cm tot 1,24m, vervolgens 5cm
U16-M 1,15 2x7cm tot 1,29m, vervolgens 5cm
U18-V 1,25 2x7cm tot 1,39m, vervolgens 5cm
U18-M 1,35 2x7cm tot 1,49m, vervolgens 5cm
U20-V 1,30 2x7cm tot 1,44m, vervolgens 5cm
U20-M 1,40 2x7cm tot 1,54m, vervolgens 5cm
Vrouwen 1,30 2x7cm tot 1,44m, vervolgens 5cm
Mannen 1,40 2x7cm tot 1,54m, vervolgens 5cm

Polsstokhoog

categorie start polsstokhoog vervolg
U18 2,05 15cm tot 2,65m, vervolgens 10cm
U20 2,15 15cm tot 2,75m, vervolgens 10cm
Mannen 2,15 15cm tot 2,75m, vervolgens 10cm

Maximum aantal deelnemers en limieten

Per categorie is er een maximum aantal deelnemers vastgesteld, gebaseerd op de ervaringen van voorgaande jaren. Er wordt NIET geselecteerd op beste prestaties (die wel moeten worden opgegeven net als het hoogste puntenaantal behaald op de meerkamp), de toelating tot de wedstrijd is op volgorde van ontvangst van de inschrijving op atletiek.nu. De maximum aantallen zijn als volgt:

categorie aantal mannen aantal vrouwen
U12 pupillen 106
U13 20 20
U14 20 20
U15 20 20
U16 20 20
U18 16 20
U20 9 10
Senioren 11 18

Ook dit jaar hebben we nog geen maximum aan het aantal atleten per vereniging per categorie gesteld. We willen dat graag zo houden. Aan de verenigingen willen we dan ook dringend vragen GEEN grote aantallen per categorie in te schrijven, maar alleen de echte meerkampers af te vaardigen. Dat is leuker voor de wedstrijd, voor de atleten zelf en voor andere verenigingen die dan ook nog een kans hebben om in te schrijven. Ook hebben we nog geen limieten ingesteld (wel minimum aanvangshoogten die gehaald moeten kunnen worden), maar als dat nodig blijkt te zijn, zal dat zeker gebeuren. Hierbij geldt tevens dat de atleten alleen kunnen inschrijven in hun eigen categorie en niet in een hogere. Dit geldt ook als een categorie al “vol” zit en de hogere nog niet. Eventueel doorschuiven naar andere categorieën, bijvoorbeeld samenvoegen, is voorbehouden aan de organisatie. Van grote verenigingen met een grote groep atleten op niveau kan natuurlijk een groter aantal atleten verwacht worden, maar ook die willen we dringend verzoeken enige terughoudendheid in acht te nemen. Het zou jammer zijn als serieus goede atleten niet kunnen deelnemen omdat anderen er alleen voor de gezelligheid zijn.

Indien tegen de sluiting van de inschrijving blijkt dat er in verschillende categorieën plaatsen over cq tekort zijn, zal er door de organisatie nog geschoven worden met de aantallen. Hierdoor kunnen atleten niet worden afgewezen, wel kan je alsnog worden toegelaten. Opengevallen plaatsen, ontstaan door afschrijvingen, worden tot één dag voor de wedstrijd opgevuld.