Inschrijven

Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor de pinkstermeerkamp 2023. Inschrijven kan alleen maar individueel door de deelnemers zelf via atletiek.nu. Vermeld bij de inschrijvingen de beste prestaties op de looponderdelen en de technische nummers van het afgelopen jaar, dit mede in verband met de serie-indeling. En houd rekening met de aanvangshoogtes van hoog en polsstokhoog. Je moet deze absoluut kunnen halen.

De sluitingsdatum van de inschrijving is 21 mei 2023. Daarna worden indien nodig de maxima per categorie opnieuw vastgesteld en kunnen inschrijvingen alleen nog na telefonisch overleg in behandeling worden genomen. Inschrijven in een andere categorie (bijvoorbeeld een D1 inschrijven bij de D2’s of een D-junior bij de C-junioren) is niet toegestaan. Volg voor nadere informatie over het inschrijven de mededelingen op deze website.

Pupillen kunnen zich inschrijven in hun eigen categorie. De organisatie beslist op basis van het aantal inschrijvingen of er categorieën (bijvoorbeeld pupillen A1 en A2) samengevoegd worden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 voor senioren, onder-20 en onder-18, en €12,50 voor CD-junioren. De prijs voor de loopmeerkamp voor de pupillen bedraagt € 4,50. Het inschrijfgeld dient te worden voldaan via atletiek.nu.

Aanvangs- en vervolghoogtes

Voor deze wedstrijd worden de aanvangshoogtes en vervolghoogtes voor hoogspringen en polsstokhoog vastgesteld (zie onderstaande tabellen). Dit is met name bedoeld om de snelheid in de wedstrijd te houden. Als je weet dat je de aanvangshoogte niet kunt halen, houd hier ook rekening mee bij de beslissing of je wel of niet zult inschrijven.

Hoogspringen

categorie start hoog vervolg
Meisjes D1 0,99 2x7cm tot 1,13m, vervolgens 5cm
Jongens D1 1,05 2x7cm tot 1,19m, vervolgens 5cm
Meisjes D2 1,02 2x7cm tot 1,16m, vervolgens 5cm
Jongens D2 1,10 2x7cm tot 1,24m, vervolgens 5cm
Meisjes C 1,10 2x7cm tot 1,24m, vervolgens 5cm
Jongens C 1,15 2x7cm tot 1,29m, vervolgens 5cm
Meisjes B 1,25 2x7cm tot 1,39m, vervolgens 5cm
Jongens B 1,35 2x7cm tot 1,49m, vervolgens 5cm
Meisjes A 1,30 2x7cm tot 1,44m, vervolgens 5cm
Jongens A 1,40 2x7cm tot 1,54m, vervolgens 5cm
Vrouwen 1,30 2x7cm tot 1,44m, vervolgens 5cm
Mannen 1,40 2x7cm tot 1,54m, vervolgens 5cm

Polsstokhoog

categorie start polsstokhoog vervolg
Jongens B 2,05 15cm tot 2,65m, vervolgens 10cm
Jongens A 2,15 15cm tot 2,75m, vervolgens 10cm
Mannen 2,15 15cm tot 2,75m, vervolgens 10cm

Maximum aantal deelnemers en limieten

Per categorie is er een maximum aantal deelnemers vastgesteld, gebaseerd op de ervaringen van voorgaande jaren. Er wordt NIET geselecteerd op beste prestaties (die wel moeten worden opgegeven net als het hoogste puntenaantal behaald op de meerkamp), de toelating tot de wedstrijd is op volgorde van ontvangst van de inschrijving op atletiek.nu. De maximum aantallen zijn als volgt:

categorie aantal mannen aantal vrouwen
junioren D 1e jaars 20 20
junioren D 2e jaars 20 20
junioren C 1e jaars 20 20
junioren C 2e jaars 20 20
junioren B 16 20
junioren A 9 10
senioren 11 18
Pupillen 106

Ook dit jaar hebben we nog geen maximum aan het aantal atleten per vereniging per categorie gesteld. We willen dat graag zo houden. Aan de verenigingen willen we dan ook dringend vragen GEEN grote aantallen per categorie in te schrijven, maar alleen de echte meerkampers af te vaardigen. Dat is leuker voor de wedstrijd, voor de atleten zelf en voor andere verenigingen die dan ook nog een kans hebben om in te schrijven. Ook hebben we nog geen limieten ingesteld (wel minimum aanvangshoogten die gehaald moeten kunnen worden), maar als dat nodig blijkt te zijn, zal dat zeker gebeuren. Hierbij geldt tevens dat de atleten alleen kunnen inschrijven in hun eigen categorie en niet in een hogere. Dit geldt ook als een categorie al “vol” zit en de hogere nog niet. Eventueel doorschuiven naar andere categorieën, bijvoorbeeld samenvoegen, is voorbehouden aan de organisatie. Van grote verenigingen met een grote groep atleten op niveau kan natuurlijk een groter aantal atleten verwacht worden, maar ook die willen we dringend verzoeken enige terughoudendheid in acht te nemen. Het zou jammer zijn als serieus goede atleten niet kunnen deelnemen omdat anderen er alleen voor de gezelligheid zijn.

Indien tegen de sluiting van de inschrijving blijkt dat er in verschillende categorieën plaatsen over cq tekort zijn, zal er door de organisatie nog geschoven worden met de aantallen. Hierdoor kunnen atleten niet worden afgewezen, wel kan je alsnog worden toegelaten. Opengevallen plaatsen, ontstaan door afschrijvingen, worden tot één dag voor de wedstrijd opgevuld.